Política de galetes

Política de galetes

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets es poden fer efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça:

Rambla Catalunya, 125 3r 2ª 08008 Barcelona en què s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@lemonbytes.com

Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l’empresa.

L’empresa podrà utilitzar les dades de caràcter identificatiu de les persones registrades (nom, correu electrònic) per a l’enviament d’informació de serveis propis o comercialitzats per ell.

S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades al prémer el botó “ENVIAR” que figuren en el formulari de recollida de dades, segons l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Els usuaris, en qualsevol moment, podran oposar-se a aquest tractament de les seves dades amb les finalitats indicades, mitjançant el procediment indicat per a l’exercici d’aquest dret de oposició.

L’empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l’empresa s’obliga a complir amb secret les dades contingudes en els fitxers segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, l’empresa informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l’empresa per a la prestació d’un servei a aquesta.