LA SUBVERSIVA LECTURA

DISSENY DE MARCA I EDITORIAL

Buscaven una identitat que recollís el bagatge de més d’una década de treballa i els obrís nous horitzons dins del món editorial. Amb un naming potent i provocador, a l’equip de La Subversiva Lectura li esqueia una identitat gràfica sòbria i contundent. Un color sòlid, una tipografía franca i sense floritures i una composició que remet a una lleixa plena de llibres caracteritzen ara la marca. Lectura i subversió, tantes vegades de la mà…

La subversiva lectura